Pylony

Na zamówienie wykonujemy zewnętrzne pylony wolnostojące w oparciu o otrzymane rozwiązania konstrukcyjne. Konstrukcje nośne pylonów osadzane są w podłożu na specjalnie przygotowanym fundamencie z betonu.

konstrukcja pylonu („OBI” Katowice)
konstrukcja pylonu („OBI” Katowice)
konstrukcja pylonu („OBI” Katowice)
konstrukcja pylonu („OBI” Katowice)
Copyright © 2019 Bramster